Karnataka

1 of 93

International

ಕತಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ : ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಆಯ್ಕೆ

ದಿನಾಂಕ ೦೭.೦೧.೨೦೨೧ ರಂದು ನಡೆದ ಕತಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಚುಣಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಶ್ರೀ…

Latest Stories