Belagavi

ರಾಜು ಜಯಪ್ಪಗೋಳ ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ


ಧಾರವಾಡ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ತಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜು ಜಯಪ್ಪಗೋಳ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ “ಪೆಟ್ರೋಗ್ರಫಿ, ಜಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟಿç ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೊಲೊಮೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ ಆಫ್ ದಿ ಕಲಾದಗಿ ಬೇಸಿನ್, ಕರ್ನಾಟಕ” ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎ.ಜಿ. ಉಗಾರಕರ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.


Leave a Reply