Belagavi

ಸದ್ಗುರು ಕಾಯಕ ಶ್ರೀಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ


ಬೆಳಗಾವಿ ದಿ ೨೯:- ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ೨೦೦೫ ರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ £Ãಡುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ £Ãಡುವ ಸದ್ಗುರು ಕಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ಸಾಧಕರಿಂದ ಅಜಿ೯ ಆಹ್ವಾ£ಸಲಾಗಿದೆಹತ್ತು ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ £Ãಡಲು £ಧ೯ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ £ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ೫ ರಂದು ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ £Ãಡಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾ£ಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ ಕೆಲಸದ ದಿನ ವಾದ £ಮಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಕರೋನಾ ಮಾಗ೯ಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ದಿ ೨೪ ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ £ಣ೯ಯಿಸಲಾಯಿತು
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ರಾಷ್ಟçಕೂಟ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಗಾಗಿ೯ ಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತುಈ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಥ೯ಪೂಣ೯ವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾಯ೯£ರತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ತೀಮಾ೯£ಸಲಾಯಿತುಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರವುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಜಿ೯ಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿ ೧೦, ರೊಳಗೆ ಬಸವರಾಜ ಫಕೀರಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ( ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ) ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ ೧೪, ಶಿವಚೈತನ್ಯ (ಮಹಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ) ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ೪ ನೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಮನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ೫೯೧೧೦೬ ಮೋ, ನಂ, ೯೪೮೧೭೩೮೦೧೮ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿರುವರು


Leave a Reply