Belagavi

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿನಾಯಿತಿ


ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಕೋರ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್‍ಪಿಸಿಐ ಸೀಡ್(ಜೋಡನೆ) ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗೌರಿಶಂಕರ. ಬಿ. ಕಡೆಚೂರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ ಎನ್‍ಪಿಸಿಐ ಸೀಡ್(ಜೋಡನೆ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದುವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜೋಡನೆಮಾಡಿ ಸಿಎನ್‍ಪಿಸಿಐ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕøತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿಗೂ ಹಾಗೂ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿಗೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ತಾಳೆಯಾಗಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು(ಆಧಾರ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್) ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ ತಿದ್ದುಪಡೆಯಾದನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಇರುವ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಫ್‍ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕøತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯ¯ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.


Leave a Reply